Zaměstnanci dětského domova

Zaměstnanci zajišťující výchovně vzdělávací činnost:

Teta Ilona

Teta Donna

Teta Martina

Teta Klára

Teta Míša

Teta Maruška

Teta Lenka a teta Eva

Zaměstnanci zajišťující provozní činnost:

Teta Lenka

Teta Zdeňka

Teta Pavlína

Teta Mirka a teta Vlaďka