Veřejné dokumenty

Typ dokumentu Platnost – účinnost

Schváleno

Zveřejněno
 Etický kodex zaměstnanců DD CL  18.4.2013  18.4.2013
 ZŘIZOVACÍ LISTINA  platná od 1.9.2017 Účinnost od 1.9.2017 č.j.: ZL – 7/17-Š
Organizační řád platný od 1.6.2015

Organizační struktura od 1.10.2017 pdf

 1.6.2015

1.10.2017

1.6.2015

1.10.2017

 VNITŘNÍ ŘÁD  k 26.5.2017- PDF  Účinnost od 26.5.2017  25.5.2017
2  0  1  8 2 0 1 8 2 0 1 8
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018:

Fin.dokumenty 2018 

Komentář ke střednědobému výhledu

 

 Schváleno na 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17.4.2018 Usnesením č. 709/18/RK  Zveřejněno 6.5.2018
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017:

příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7 příloha č. 8 příloha č. 9 příloha č. 10

Zpráva o činnosti 

 Zveřejněna

  3.5.2018

ROČNÍ UZÁVĚRKA  ZA ROK 2017:

VYSLEDOVKA

ROZVAHA

PŘÍLOHA

Protokol schválení roční ÚZ 2017

Komentář k účetní závěrce  

List k uzávěrce 

Schválení ÚZ Radou Kraje 3.4.2018

 Schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 575/18/RK 3.4.2018

 

 

 

Schválena USNESENÍ č. 575/18/RK 3.4.2018

Zveřejněno 10.4.2018

 

 

 

Zveřejněno: 10.5.2018

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018:

Bilance finančních vztahů

Komentář ke střednědobému výhledu

Návrh střednědobého výhledu 2018 – 2020

Plán investic

Přehled nákladů a výnosů

Rozpočet přímých nákladů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

 

 Zveřejněno 31.3.2018
ROČNÍ UZÁVĚRKA 2015

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Schváleno 19.4.2016 Radou Libereckého  kraje

Usnesením č. 626/16    RK

Zveřejněno 25.4.2016
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK    2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 – přílohy

 18.5.2016
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017:

Příloha č. 1 – Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 – Bilance

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele

Příloha č. 4 – Plán investic

Příloha č. 5 – Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6 – Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

 zveřejněno 31.3.2017
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016:

Zpráva

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

 zveřejněno 26.4.2017

KÚ Libereckého kraje předloženo 27.4.2017

 ROČNÍ UZÁVĚRKA 2016:

Protokol o schválení ÚZ

VÝSLEDOVKA – výkaz zisku a ztráty

ROZVAHA

PRILOHA

Schválení roční uzávěrky 2016

 

 

 Schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 577/17/RK
ze dne 4. 4. 2017
 zveřejněno 26.4.2017
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017:

Příloha č. 1. Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 Bilance

Příloha č. 3. Závazné ukazatele

Příloha č. 4 Plán investic

Příloha č. 5. Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6. Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

 

 Schváleno na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 18.4.2017, USNESENÍ č. 698/17/RK  zveřejněno 17.5.2017