Veřejné dokumenty

Typ dokumentu Platnost - účinnost Schváleno Zveřejněno
 Etický kodex zaměstnanců DD CL  18.4.2013  18.4.2013
 ZŘIZOVACÍ LISTINA  platná od 1.9.2017 Účinnost od 1.9.2017 č.j.: ZL - 7/17-Š
Organizační řád platný od 1.6.2015 Organizační struktura od 1.10.2017 pdf  1.6.2015 1.10.2017 1.6.2015 1.10.2017
   ŠVP DDCL    1.8.2016 - 1.8.2019
 VNITŘNÍ ŘÁD  k 26.5.2017- PDF  Účinnost od 26.5.2017  25.5.2017
2  0  1  8 2 0 1 8 2 0 1 8
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018: Fin.dokumenty 2018  Komentář ke střednědobému výhledu    Schváleno na 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17.4.2018 Usnesením č. 709/18/RK  Zveřejněno 6.5.2018
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017: příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7 příloha č. 8 příloha č. 9 příloha č. 10 Zpráva o činnosti   Zveřejněna   3.5.2018
ROČNÍ UZÁVĚRKA  ZA ROK 2017: VYSLEDOVKA ROZVAHA PŘÍLOHA Protokol schválení roční ÚZ 2017 Komentář k účetní závěrce   List k uzávěrce  Schválení ÚZ Radou Kraje 3.4.2018  Schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 575/18/RK 3.4.2018       Schválena USNESENÍ č. 575/18/RK 3.4.2018 Zveřejněno 10.4.2018       Zveřejněno: 10.5.2018
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018: Bilance finančních vztahů Komentář ke střednědobému výhledu Návrh střednědobého výhledu 2018 - 2020 Plán investic Přehled nákladů a výnosů Rozpočet přímých nákladů Soustava ukazatelů k rozpočtu    Zveřejněno 31.3.2018
ROČNÍ UZÁVĚRKA 2015 Výkaz zisku a ztrát Rozvaha Příloha Schváleno 19.4.2016 Radou Libereckého  kraje Usnesením č. 626/16    RK Zveřejněno 25.4.2016
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK    2015 Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 - přílohy  18.5.2016
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017: Příloha č. 1 - Přehled nákladů a výnosů Příloha č. 2 - Bilance Příloha č. 3 - Závazné ukazatele Příloha č. 4 - Plán investic Příloha č. 5 - Rozpočet přímých nákladů Příloha č. 6 - Střednědobý výhled Příloha č. 7 - Komentář  zveřejněno 31.3.2017
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016: Zpráva příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7 příloha č. 8 příloha č. 9 příloha č. 10  zveřejněno 26.4.2017 KÚ Libereckého kraje předloženo 27.4.2017
 ROČNÍ UZÁVĚRKA 2016: Protokol o schválení ÚZ VÝSLEDOVKA - výkaz zisku a ztráty ROZVAHA PRILOHA Schválení roční uzávěrky 2016      Schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 577/17/RK ze dne 4. 4. 2017  zveřejněno 26.4.2017
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017: Příloha č. 1. Přehled nákladů a výnosů Příloha č. 2 Bilance Příloha č. 3. Závazné ukazatele Příloha č. 4 Plán investic Příloha č. 5. Rozpočet přímých nákladů Příloha č. 6. Střednědobý výhled Příloha č. 7 - Komentář    Schváleno na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 18.4.2017, USNESENÍ č. 698/17/RK  zveřejněno 17.5.2017