Veřejné dokumenty

Typ dokumentu Platnost + schválení Schváleno zveřejněno
 Etický kodex zaměstnanců DD CL  18.4.2013
 ZL platná od 1.9.2017 Účinnost od 1.9.2017 č.j.: ZL – 7/17-Š
 Organizační řád platný od 1.6.2015  1.6.2015
 VNITŘNÍ ŘÁD  k 26.5.2017- PDF  Účinnost od 26.5.2017
ROČNÍ UZÁVĚRKA 2015

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Schváleno 19.4.2016 Radou Libereckého  kraje

Usnesením č. 626/16    RK

Zveřejněno 25.4.2016
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK    2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 – přílohy

 18.5.2016
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017:

Příloha č. 1 – Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 – Bilance

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele

Příloha č. 4 – Plán investic

Příloha č. 5 – Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6 – Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

 zveřejněno 31.3.2017
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016:

Zpráva

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

 zveřejněno 26.4.2017

KÚ Libereckého kraje předloženo 27.4.2017

 ROČNÍ UZÁVĚRKA 2016:

Protokol o schválení ÚZ

VÝSLEDOVKA – výkaz zisku a ztráty

ROZVAHA

PRILOHA

Schválení roční uzávěrky 2016

 

 

 Schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 577/17/RK
ze dne 4. 4. 2017
 zveřejněno 26.4.2017
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017:

Příloha č. 1. Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 Bilance

Příloha č. 3. Závazné ukazatele

Příloha č. 4 Plán investic

Příloha č. 5. Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6. Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

 

 Schváleno na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 18.4.2017, USNESENÍ č. 698/17/RK  zveřejněno 17.5.2017