2018 – květen – Rekonstrukce střechy

Předpokládané zahájení práci – květen 2018. rekonstrukce bude probíhat za běžného provozu. Kolem budovy bude lešení. Předpokládaná doba rekonstrukce 3 – 4 měsíce.