27.6.2016 Přednáška v rámci prevence – policie ČR

foto 1

Dne 27.6.2016 – přednáška s policií ČR

Pan Václav Tatíček a jeho kolega pan Mário Valášek, z útvaru  PČR Obvodní oddělení v České Lípě, ul. Paní Zdislavy 299, navštívili naše děti v dětském domově.

Děti seznámili před prázdninami v rámci prevence kriminality s inkriminovanými lokalitami v České Lípě, trestní odpovědností nejen nezletilých, ale i zletilých dětí. Dále jim oba velmi názorně předvedli zatčení pachatele, seznámili je s donucovacími prostředky policie/služební zbraň, pouta,  neprůstřelná vesta, atd./ Děti si neprůstřelnou vestu i pouta mohly vyzkoušet fyzicky na sobě.

Přednášku zorganizoval pan Petr Habenicht, také z útvaru PČR, který v rámci prevence s naším dětským domovem pracuje dlouhodobě.

Celá přednáška se nesla ve velmi přátelské a skvělé atmosféře. Děti si odnesly mnoho nových informací a zážitků, o kterých ještě večer diskutovaly se svými tetami.

Mnohokrát oběma děkujeme, za příjemně strávený podvečer v našem dětském domově a těšíme se na další zářijové setkání.