GDPR

GDPR

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků a zaměstnanců organizace je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Otto Kult, Krajský úřad Libereckého kraje, tel: 485 226 403, mob: 739 541 621, email:otto.kult@kraj-lbc.cz

 

Výslovný souhlas

Od všech zákonných zástupců dětí máme písemný „Výslovný souhlas“ s umísťováním fotografií dětí na webové stránky našeho dětského domova, za účelem prezentace naší  výchovně vzdělávací činnosti.

Informační memorandum dětského domova:

Informační memorandum DD– pdf /KLIKNI/