PODĚKOVÁNÍ

Chcete pomoci nebo udělat dětem radost.. .. (kliknout)

 

Pan ROMAN HRABOVSKÝ – celoročně dlouhodobě finančně i materiálně podporuje naše děti ve vzdělávacích aktivitách, v materiální oblasti, v kulturních, sportovních a společenských aktivitách, přispívá dětem značnou částkou na ozdravný pobyt u moře…velmi Vám děkujeme…..

2 0 1 8:

ČERVENEC 2018: 

Na sobotu 21.7. se  nám dostalo vzácného pozvání od pana Radka Špindlera, který v Centru textilního tisku pořádal koncert, jehož výtěžek se rozhodl věnovat našemu dětskému domovu. Poslechli jsme si výtečné hudebníky – BRADA LEFTWICHE – housle a LINDU HIGGINBOTHAMOVOU – banjo – kteří se věnují americké folklorní hudbě. Celý večer byl plný uvolněné atmosféry, milého obecenstva i humoru. Koncert jsme si tedy užili se vším všudy. Tímto bychom rádi panu Špindlerovi, vystupujícím i návštěvníkům chtěli mnohokrát poděkovat za finanční dar, který byl touto akcí dětem poskytnut. Prostředky budou využity na volnočasové aktivity dětí, které je baví, naplňují a v neposlední řadě také rozvíjejí… Děkujeme!

BŘEZEN 2018 – Děkujeme rodině Vackových z Prahy, dětem poslali krásnou velikonoční nadílku

2 0 1 7:

PROSINEC 2017

  • Děkujeme zaměstnancům věznice ve Stráži pod Ralskem za krásné vánoční dárky, které osobně dětem předali 18.12. u nás doma… /fotečky ve fotogalerii/
  • Poděkování paní Havlíčkové /nevíme, zda je jméno správně/, která se ozvala telefonicky, a osobně přinesla všem dětem krásně zabalené dárečky…prosíme paní o správné jméno, abychom mohli řádně poděkovat, nenechala jste vizitku….
  • Poděkování zaměstnancům firmy Fehrer za finanční dar dětem pod stromeček
  • Poděkování panu Vladimirovi za dárečky, které si děti mohly samy v OD Andy vybrat…
  • Poděkování firmě Adient Česká Lípa, která pro naše děti uspořádala vánoční besídku v Pečovatelském domě v České Lípě, s nadílkou od Ježíška a bohatým občerstvením
  • Poděkování panu starostovi obce Bezděz Jaroslavu Cinklovi – 7.12. navštívil se svými kolegy naše děti s bohatou mikulášskou nadílkou…moc děkujeme
  • Poděkování Vlastivědnému muzeu v našem městě za to, že zdarma umožnilo našim dětem prodat si své výrobky na vánočních trzích v Ambitu – fotečky ve fotogalerii
  • Poděkování – Provodínské písky – každoročně dětem zajišťují bohaté mikulášské balíčky…moc děkujeme

LISTOPAD 2017 

  • poděkování patří žákům ZŠ Lada, kteří s p. učitelkou Janou Hass uspořádali sbírku prádla a ostatních potřebných věcí pro naše děti, a osobně je dětem do našeho domova i přinesli. Fotečky ve fotogalerii.

ZÁŘÍ 2017 – poděkování Asociaci hotelů a restaurací Praha – zakoupili našim dětem kompletní zimní peřiny, deky a potahy na postele…děkujeme velmi

KVĚTEN 2017 – poděkování panu Miroslavu Hofmanovi s manželkou – Žizníkov u České Lípy…přinesl dětem oblečení, mnemotechnické pomůcky pro naše nejmenší dětičky a jízdní kola pro malé děti…děkujeme..

Duben 2017 – velké poděkování panu Romanovi Hrabovskému – vybavil naše předškoláky a školáky novými židlemi k psacím stolům, zakoupil dětem nové televize, a zajistil dětem pravidelný přísun exotického ovoce a ochutnávku potravin z různých zemí. Velmi Vám děkujeme…

Duben 2017 – poděkování – Bc. Stanislav Kučera z věznice ve Stráži pod Ralskem – 5.4.2017 přišel za našimi dětmi do našeho domova, a seznámil je s možnými riziky a nebezpečím užívání drog…fotečky ve fotogalerii z 5.4.2017. Děkujeme velmi…

  • Velké poděkování i za pozvání dětí zaměstnanci věznice 8.4.2017….„Putování za velikonočním zajíčkem“ – více ve fotogalerii