7.2.2017 Předání finančního daru od Města Česká Lípa

Na den 7.2.2017 dostal náš dětský domov pozvání k paní starostce Mgr. Romaně Žatecké k předání  finančního daru ve výši 10.000 Kč. Tato finanční částka se vytěžila z reprezentačního plesu města. Zastupitelé města se společně s paní starostkou dohodli, že pomohou organizacím i jednotlivcům, kteří to potřebují. I naše děti využijí finanční  dar na ozdravný pobyt u moře především pro děti se zdravotním oslabením.  Za naše děti si převzal šek David a Adámek. Děti poděkovaly a předaly dárečky z jejich tvorby jak paní starostce, tak  panu místostarostovi Mgr. Juraji Ranincovi. Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat především jménem všech našich dětí, ale i jménem všech zaměstnanců  našeho dětského domova.
Děkujeme a těšíme se na další příjemné setkání s paní starostkou.