5.9.2016 – Akce s policií ČR – p. Václav Tatíček

program /klikni/

 

Děti byly mezi sebou promíchány s ostatními dětmi,  vznikly tři skupiny, kdy já byla jako dozor u třetí skupiny. Bylo pěkné, že se děti vlastně poznaly více mezi sebou i s dětmi, které dosud neznaly.

Dětem se akce líbila – ukázka jak se bránit, rady co dělat pokud je někdo napadne… Děti měly možnost si prohlédnout auto – laboratoř, nechat si vzít otisky prstů, či fotit. Přednáška kyberšikana byla pro ně velmi poučná, děti shlédly i krátký film, příběh  jedné dívky…,  poté byly velmi zamlklé. Na dopravním hřišti dělaly děti zkušební test, a zkusily si i modelovou situaci u soudu.

Na závěr dostaly pamětní listy.

Vše se jim  líbilo,  některé děti si akce pamatovaly z loňského roku,  byly hodné, spolupracující, zvídavé.

Teta Martina