20.6.2017 Proškolení dětí o první pomoci před prázdninami

…..Blíží se nám letní prázdniny, a musíme být připraveni nejen „s kufry“, ale i v oblasti zdravovědy…. na různá úskalí, která nás mohou potkat…

Děti