20.4.2017 přednáška – prevence sociálně patologických jevů

Dnes k nám zavítali paní Němcová a pan Vavřínek z MPS Česká Lípa  s cílem děti seznámit s tématem šikana. Beseda začala tématem, od kdy může být každý občan ČR odsouzen a odpykat si svůj trest. Děti hodně věděly, znaly rozlišení hranice trestů pod 15 let  a poté nad 15 let. Sazby jim byly vysvětleny. Poté se děti seznámily s pojmy šikana,…. , skrytá , ale i veřejná, kyberšikana, poukázali na jejich rozdíly, na příkladech kazuistik, objasnili konktrétní  příklady. Dětem byly vysvětleny psychické, zdravotní i sociální důsledky pro oběti šikany.
Děti rovněž byly upozorněny na trestně právní odpovědnost, která se šikanou úzce souvisí.
V závěru proběhla ukázka loupeže,  a děti si mohly vyzkoušet slinný test na drogy.
 Teta Martina a teta Ilona