11.2.2017 Přednáška „První pomoci“

V sobotu 11.2.2017 proběhla v našem domově přednáška první „předlékařské“ pomoci, kterou vedl člen záchranné služby pan Karel Marek z Mostu. Každý z nás, ať dospělý, či dítě, se může v životě setkat se situací, kdy bude potřeba, aby někomu poskytl tzv. „laickou pomoc“, a tím někomu zachránil lidský život. Cílem přednášky bylo dětem prakticky vše ukázat, a připravit je na tyto situace. V úvodu jsme si připomněli důležitá telefonní čísla. Poté děti samy věděly, jak reagovat, a postupovat v případě nehod, úrazů apod.
V závěru si děti vyzkoušely měření tlaku, obvazovou techniku, použití dechových masek, správné nasazení krčního límce, použití roušek a pod.
Teta Martina