10.11.2018 Celorepubliková potravinová sbírka

Dnešní den probíhá celorepubliková potravinová pomoc pro lidičky, kteří ji potřebují…zapojil se i náš dětský domov, který tvoří jako loni, skvělý tým…teta Míša s tetou Maruškou a našimi dětmi…

Teta Míša s tetou Maruškou a děti